HERBARIUM
Strandkveke
Les mer om strandkveke i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Danmarksøya i Rygge kommune.

Dato: 9 juni 2010