HERBARIUM
Strandmalurt
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Artemisia maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato: 16 september 2005