HERBARIUM
Strandmelde
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Atriplex littoralis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
16 september 2005
6 august 2007