HERBARIUM
Strandnellik
 
Familie: Fjørekollfamilien
 
Latinsk Navn: Armeria maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Mærrapanna og på Gjetøya i Onsøy kommune, i Torsnes i Fredrikstad kommune.

Dato:
16 mai 2011
28 mai 2003
22 mai 2005