HERBARIUM
Strandnellik
 
Familie: Fjørekollfamilien
 
Latinsk Navn: Armeria maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Mærrapanna og på Gjetøya i Onsøy kommune, i Torsnes i Fredrikstad kommune, på Viker i Hvaler kommune og på Guttormsvauen.

Dato:
13 mai 2018
12 mai 2016
16 mai 2011
28 mai 2003
22 mai 2005