HERBARIUM
Strandreddik
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Cakile maritima

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Storesand på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato: 7 august 2005