HERBARIUM
Strandrisp
 
Familie: Fjærekollfamilien
 
Latinsk Navn: Limonium humile

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sandholmen på Hvaler kommune og på Hankø i Fredrikstad kommune.

Dato:
13 august 2010
25 august 2006