HERBARIUM
Strandrødtopp
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Odontites vernus ssp. litoralis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Øra i Fredrikstad kommune og ved Kurefjorden i Råde kommune.

Dato:
27 juni 2014
16 juni 2008