HERBARIUM
Strandsmelle
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Silene uniflora

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune, og på Søndra Sandøy i Hvaler kommune.

Dato:
21 mai 2016
22 mai 2012
28 mai 2004