HERBARIUM
Strandstjerne
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Aster tripolium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Brattestø og Viker i Hvaler kommune.

Dato:
21 august 2011
3 juli 2005