HERBARIUM
Strandtorn
 
 
Familie: Skjermplantefamilien
 
Latinsk Navn: Eryngium maritimum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Oven i Rygge kommune.

Dato: 3 juli 2008