HERBARIUM
Strengstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex chordorrhiza

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og ved veien inn til Grytdalen på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
13 juli 2009
28 juni 2007