HERBARIUM
Stri Kråkefot
 
Familie: Kråkefotfamilien
 
Latinsk Navn: Lycopodium annotinum ssp. annotinum

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Oppdal kommune.
Det andre er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
24 juli 2005
1 september 2007