HERBARIUM
Strutseving
 
Familie: Storburknefamilien
 
Latinsk Navn: Matteuccia struthiopteris

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Ringebu kommune.
Bildet 2 og 4 er tatt i Råde kommune.
Bilde 3 er tatt i ved Idd i Halden kommune.

Dato:
2 juli 2007
14 juni 2004
14 juni 2005