HERBARIUM
Sudetlok
 
Familie: Storburknefamilien
 
Latinsk Navn: Cystopteris sudetica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Øyer kommune i Gudbrandsdalen.

Dato: 16 juni 2007