HERBARIUM
Sumphøymol
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex obtusifolius sylvestris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Åkerbergmosen, ruderatmark, i Råde kommune.

Dato: 28 juni 2014