HERBARIUM
Sumpmaure
 
Familie: Maurefamilien
 
Latinsk Navn: Galium uliginosum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune, og ved Papper i Hvaler kommune.

Dato:
25 juni 2009
15 juni 2005