HERBARIUM
Sumpsivaks
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Eleocharis palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sauholmen i Hvaler kommune.

Dato: 3 juni 2007