HERBARIUM
Svartleddved
 
 
Familie: Kaprifolfamilien
 
Latinsk Navn: Lonicera nigra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i åsen over Tøyen opp mot Kampen i Oslo kommune.

Dato: 2 juni 2011