HERBARIUM
Svartmyrull
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Eriophorum angustifolium ssp triste

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato: 18 juli 2013