HERBARIUM
Svartola
 
 
Familie: Småburknefamilien
 
Latinsk Navn: Asplenium trichomanes x septentrionale

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Alby på Jeløya i Moss kommune.
Svartola er krysningen mellom svartburkne og olavskjegg.

Dato:
29 juli 2012
13 april 2012