HERBARIUM
Svartor
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Alnus glutinosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.

Dato:
22 mars 2003
9 mai 2006