HERBARIUM
Svartsøtvier
Les mer om svartsøtvier i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Solanum nigrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Eløya i Rygge kommune, ved Utgårdskilen i Hvaler kommune og på Solgården i Moss kommune.

Dato:
29 september 2012
11 september 2008
5 juni 2004