HERBARIUM
Svartstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex atrata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato: 11 august 2011