HERBARIUM
Sveltmyrull
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Trichophorum alpinum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato 25 juni 2006