HERBARIUM
Sveltmyrull
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Trichophorum alpinum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, og ved Rygge flyplass.

Dato:
24 juli 2013
25 juni 2006