HERBARIUM
Sveltstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex pauciflora

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune og i Rennebu kommune.

Dato:
22 juli 2012
25 juni 2006