HERBARIUM
Sveltstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex pauciflora

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, i Rennebu kommune og i Trøgstad kommune.

Dato:
29 juli 2017
22 juli 2012
25 juni 2006