HERBARIUM
Sverdlilje
 
Familie: Sverdliljefamilien
 
Latinsk Navn: Iris pseudacorus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sandholmen i Hvaler kommune, ved Rokkesjøen i Halden kommune og på Eløya i Rygge kommune.

Dato:
14 juni 2017
12 juni 2006
5 juni 2004