HERBARIUM
Sverdlilje
 
Familie: Sverdlilje
 
Latinsk Navn: Iris pseudacorus

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt på Sandholmen i Hvaler kommune.
De 2 neste er tatt på Eløya i Rygge kommune.

Dato:
12 juni 2006
5 juni 2004