HERBARIUM
Sylarve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Sagina subulata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune, på Viker i Hvaler kommuneog på Rødshode på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
7 juli 2013
3 juni 2006
10 juni 2005