HERBARIUM
Sylblad
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Subularia aquatica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Glomma i Kykkelsrud i Askim kommune.

Dato: 22 september 2007