HERBARIUM
Syrin
 
 
Familie: Oljetrefamilien
 
Latinsk Navn: Syringa vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kurland i Sarpsborg kommune. Det er hageplante som har spredt seg.

Dato:
22 mai 2018
26 mai 2015
30 mai 2013