HERBARIUM
Tettstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex spicata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ås kommune og på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
17 juni 2017
13 juni 2010