HERBARIUM
Tusengylden
 
Familie: Søterotfamilien
 
Latinsk Navn: Centaurium littorale

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
5 august 2017
13 august 2012
30 juli 2011
8 august 2010
6 august 2007
10 september 2005