HERBARIUM
Tysbast
 
Familie: Tysbastfamilien
 
Latinsk Navn: Daphne mezereum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Aremark kommune, på Fagerhaug i Oppdal kommune og i Rygge kommune.

Dato:
30 mars 2016
30 april 2006
4 august 2005