HERBARIUM
Tyttebær
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Vaccinium vitis-idaea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
8 juni 2017
1 juni 2011
29 mai 2007
30 mai 2003
6 september 2003
3 august 2007