Egil's SOPPER
Eikebevre
 
Gruppe: Gelesopper
 
Latinsk Navn: Exidia truncata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i skogen ved Kalnes jordbruksskole. Det var en fin bestand på en enkelt tynn gren.

Dato: 30 mars 2008