Egil's SOPPER
Gråmusserong
 
Gruppe: Musseronger
 
Latinsk Navn: Tricholoma portentosum

Diverse opplysninger:

Disse soppene ble funnet i Kalnesskogen i Sarpsborg kommune.

Dato: 26 september 2008