Egil's SOPPER
Rødgul piggsopp
 
Gruppe: Piggsopper
 
Latinsk Navn: Hydnum rufescens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 26 september 2008