Egil's SOPPER
Rødvorte
 
Gruppe: Sekksporesopper
 
Latinsk Navn: Nectria cinnabarina

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg.
De 2 siste er tatt på Seiløya i Hvaler kommune.

Dato:
10 april 2008
03 april 2008