Egil's SOPPER
Slåttesopp
 
Gruppe: Andre Skivesopper
 
Latinsk Navn: Panaeolus foenisecii

Diverse opplysninger:

Denne soppen ble fotografert på Sandholmen i Hvaler kommune.

Dato: 25 august 2006