Egil's SOPPER
Stankparasollsopp
 
Gruppe: Andre skivesopper
 
Latinsk Navn: Lepiota cristata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Nordre Sandøy i Hvaler kommune.

Dato: 30 august 2008