Egil's SOPPER
Stanksopp
 
Gruppe: Stanksopper
 
Latinsk Navn: Phallus impudicus

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet ved Harehjellen og på vestsiden av Tunevannet i Sarpsborg kommune.

Dato:
15 september 2008
16 august 2002