Egil's SOPPER
Torvnavlesopp
 
Gruppe: Navlesopper
 
Latinsk Navn: Lichenomphalina umbellifera

Diverse opplysninger:

Disse soppene ble funnet på vei ut til Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato: 24 april 2008