Egil's SOPPER
Vanlig svovelsopp
 
Gruppe: Andre skivesopper
 
Latinsk Navn: Hypholoma capnoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i en granskog hvor de vokste på en plass med mye nedfallsved.

Dato: 5 april 2008