Egil's SOPPER
Vanlig brødkorg
 
Gruppe: Sekksporesopper
 
Latinsk Navn: Crucibulum laeve

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solli i Sarpsborg kommune.

Dato: 16 august 2008