Betingelser
(Egil Michaelsen)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

PRIS PR. BILDE
Laboratorieprodusert papirkopier montert på svart papp ...........
13 x 18 cm ... (Montert størrelse 20 x 25)......................150,-
--- I Sølvramme
.............................................................. 300,-
20 x 30 cm ....(Montert størrelse 30 x 40)......................200,-
--- I Sølvramme
............................................................... 400,-
--------------------------------------------------------------------------------
Bøker (inkl. skolebøker og leksika)................................850,-
Bedriftspublikasjoner, kundeaviser, årsmeldinger o.l. ..... 850,-
Dagspresse (mindre aviser)............................................ 500,-
Dagspresse (større aviser og riksaviser) ........................ 800,-
Ukepresse ................................................................... 900,-
Multivisjon (lysbilde-, overhead, powepoint) ................ 500,-
Plakater........................................................................800,-
Postkort .................................................................... 1000,-
Internett ...................................................................... 700,-

Jeg kan og komme og vise bilder. Kjører da med prosjektor,
og pris avtales etter hvor det er og hvor lenge!
TA KONTAKT!

 Dersom du finner sidene nyttige, og du ønsker å bidra til at disse sidene fortsatt skal utvikles videre, er det mulig å donere et beløp her. Det koster tid å penger å holde sidene oppdatert.
NB! Dersom bildene blir brukt kommersielt, skal pris avtales!
Betingelser

De oppgitte prisene gjelder en gangs reproduksjon, og ett opplag av den aktuelle trykksaken, dersom ikke annet er avtalt.

Ved bruk skal fotografens navn oppgis slik: © Egil Michaelsen

Bildene må ikke lånes ut eller videreselges til en tredje part uten at det på forhånd er inngått en egen avtale om det.

Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale med Egil Michaelsen.

Slik selges bildene

Bildene selges for én gangs bruk.

Ved bestilling av bilder, sender jeg som regel med flere bilder av samme motiv slik at kjøperen kan velge det som passer best til bruken. Det kreves honorar bare for de bildene som blir benyttet.

Alle bilder leveres elektronisk, enten i form av en CD-rom eller som vedlegg til en e-post. Da bilder med høy oppløsning lager store bilde-filer, er det normalt ikke aktuelt å sende mange slike bilder som e-postvedlegg.