ØBF
(Hovedside)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Her vil det dukke opp litt informasjon rundt
Østfold Botaniske Forening (og litt til..)
-------------------------------------------------------------

Husk neste tur (møte) 2016:
Torsdag 28. April Kl 18.00.
Registrering av planter fra GPS/kart via regneark til Artsobservasjoner. Kort introduksjon om kartlegging. Arb.møte på PC hvor du legger inn data effektivt og/eller retter feil.
Ta med dine notater. Vi har også sett observasjoner vi ønsker at flere retter. Vi tar med en oversikt. Påmelding før 22.4., møtested Høyskolen i Halden.
Kontaktpers.: B.P. Løfall. Tlf. 46664300

 

Aktiviteter ØBF
Villblomstenes dag Om ØBF
Florakartlegging!  
   
Turreferater og Årsmeldinger Floraen i Østfold
Turreferater / Årsmeldinger Karplantebelegg i Østfold kommunene 2016!
  Kommuneblomster i Østfold
  Fylkesblomst i Østfold
  Floraatlas
  100000 karplanter i Artsobs.
   
Foreninger Litteratur på nett
NBF Blyttia! Alle nummer!
Natur i Østfold
Databaser på nett
Artsobservasjoner Biofokus
Virtuella floraen  
Virtuella herbariet

 

egil@markblomster.com