Om ØBF
(Egil Michaelsen)

 

Noe du lurer på, send en mail da vel!

 

Her vil det dukke opp litt informasjon rundt
Østfold Botaniske Forening (og litt til..)
-------------------------------------------------------------

Husk neste tur (møte):
Tirsdag 15. Mai Kl 18.00.
Sandstangen i Trøgstad.
Et spennende område hvor vårfloraen har lerkespore, marianøkleblom, moskusurt og blåveis.
Frammøte ved Båstad kirke. Leder: B.P.Løfall.

 

-----

 

egil@markblomster.com